หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลตลุก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ "การศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจรุ่งเรือง บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล"
สำนักงานเทศบาลตลุก
สู้ตายค่ะ พวกเราจะตั้งใจเรียนให้เก่งๆค่ะ
โรงเรียนบางไก่เถื่อน
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชาวตลุก ต้องหมั่นทำดีนะโยม (เจ้าอาวาสวัดตลุก)
วัดอินทาราม(วัดตลุก)
วัดเก่าแก่ในตำบลตลุก
ประชาชนในตำบลตลุกมีสุขภาพที่ดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก
คุณลุงพยุง สงพูล เกษตรกรผู้นำอาชีพก้าวหน้า จ.ชัยนาท
เราจะทำการเกษตร
ตามแนวพระราชดำริ
ชาวตำบลตลุกประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
เทศบาลตำบลตลุก
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
  

 
 
พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร
 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
 
 
  

 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
 
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
 
ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
 
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง
 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
  

 
 
ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข
 
พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-119-5230
 
เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร : 056-478-112
โทรสาร : 056-478-112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลุก
จำนวนผู้เข้าชม 20,747,884 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10