หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ "การศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจรุ่งเรือง บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล"
สำนักงานเทศบาลตลุก
สู้ตายค่ะ พวกเราจะตั้งใจเรียนให้เก่งๆค่ะ
โรงเรียนบางไก่เถื่อน
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชาวตลุก ต้องหมั่นทำดีนะโยม (เจ้าอาวาสวัดตลุก)
วัดอินทาราม(วัดตลุก)
วัดเก่าแก่ในตำบลตลุก
ประชาชนในตำบลตลุกมีสุขภาพที่ดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก
คุณลุงพยุง สงพูล เกษตรกรผู้นำอาชีพก้าวหน้า จ.ชัยนาท
เราจะทำการเกษตร
ตามแนวพระราชดำริ
ชาวตำบลตลุกประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
เทศบาลตำบลตลุก
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 


ว่าที่ ร.ต.ปรีชา อุดมพันธุ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 056478112 ต่อ 17


นางสาวพรรษมนต์ ธนาศิริทิพานนท์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 063-491-4450
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นายเสถียรพงศ์ มีสะอาด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 056-478-112 ต่อ 17


นางสาวชญานันทน์ สมงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 056478112 ต่อ 17


นางสาวสุภาพร สาดสี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 056478112 ต่อ 17


นางหทัยทิพย์ วิเชียรสรรค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 056478112 ต่อ 17


-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางคนึงนิตย์ อยู่เล่ห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 056478112 ต่อ 17


จ.อ. วันชัย บุญชู
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทร : 056478112 ต่อ 17


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


น.ส.พุทธวิชชา แจ่มจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 056478112 ต่อ 17


นางรัศมี สิทธิธนชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 056478112 ต่อ 17


นางสาววรัญญา สัมฤทธิ์ดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 056478112 ต่อ 17


นายอนันต์ พรมยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 056478112 ต่อ 17


นางสาววรรณพร แท่นพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 056478112 ต่อ 17


นางสาวจิราภรณ์ นุชอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 056478112 ต่อ 17


นางสาวสุนทรี น้ำเงิน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายนนท์ประวิตร ช่อประดิษฐ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 056478112 ต่อ 18


นายวิเชียร โพธิ์เหลือ
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 056478112 ต่อ 18


นายชิษณุพงศ์ แจ้งใบ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 056478112 ต่อ 18


นายมานพ อุ่มอยู่
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
โทร : 056478112 ต่อ 18


นายณัฐพล กองเดช
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
โทร : 056478112 ต่อ 18


นายมนตรี แจ้งท้วม
คนงานประจำรถดับเพลิง
โทร : 056478112 ต่อ 18


นายพงศธร ยิ้มฉาย
คนงานประจำรถดับเพลิง


นายอนันต์ โปรยเงิน
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
โทร : 056478112 ต่อ 18


นายทนงศักดิ์ เจริญทัพ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
โทร : 056478112 ต่อ 18


นายชูชาติ คลังนุ่ม
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายฉัตรชัย จำปาบุรี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายบุญธรรม มุสิกะพันธุ์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 056478112 ต่อ 18


นางคำแก้ว วงดา
นักการภารโรง
โทร : 056478112 ต่อ 17
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-119-5230
 
เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร : 056-478-112
โทรสาร : 056-478-112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลุก
จำนวนผู้เข้าชม 15,330,818 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10