หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ "การศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจรุ่งเรือง บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล"
สำนักงานเทศบาลตลุก
สู้ตายค่ะ พวกเราจะตั้งใจเรียนให้เก่งๆค่ะ
โรงเรียนบางไก่เถื่อน
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชาวตลุก ต้องหมั่นทำดีนะโยม (เจ้าอาวาสวัดตลุก)
วัดอินทาราม(วัดตลุก)
วัดเก่าแก่ในตำบลตลุก
ประชาชนในตำบลตลุกมีสุขภาพที่ดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก
คุณลุงพยุง สงพูล เกษตรกรผู้นำอาชีพก้าวหน้า จ.ชัยนาท
เราจะทำการเกษตร
ตามแนวพระราชดำริ
ชาวตำบลตลุกประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
เทศบาลตำบลตลุก
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
เนื่องจากเทศบาลตำบลตลุก อยู่ในเขตของ ชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร กรรม ชาวเทศบาลตำบลตลุกยังยึดถือการใช้ชีวิต แบบชนบทที่ เรียบง่าย ตามปรัญญาเศรษฐกิจ พอเพียงมีการพึ่ง พา อาศัยกันช่วยเหลือเกื้อกูล อยู่กัน อย่างพี่น้อง
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทุก ๆ ครอบครัวในเทศ บาลตำบล ตลุกมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะช่วยสรรค์ สร้างให้ สังคมไทยให้น่าอยู่
 
 

ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

อปพร. จำนวน 183 คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินทาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดโคกเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบางไก่เถื่อน
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนวัดอินทาราม
โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม
โรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยม (ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนบางไก่เถื่อน
โรงเรียนวัดบ้านหนอง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
 
 
สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

สถานีอนามัยตำบลตลุก

สถานีอนามัยบ้านหนอง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 12 แห่ง
ร้านขายยา จำนวน 1 แห่ง 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
อสม. จำนวน 204 คน

หมู่ที่ 1 จำนวน 24 คน
หมู่ที่ 7 จำนวน 17 คน

หมู่ที่ 2 จำนวน 21 คน
หมู่ที่ 8 จำนวน 10 คน

หมู่ที่ 3 จำนวน 32 คน
หมู่ที่ 9 จำนวน 18 คน

หมู่ที่ 4 จำนวน 17 คน
หมู่ที่ 10 จำนวน 9 คน

หมู่ที่ 5 จำนวน 15 คน
หมู่ที่ 11 จำนวน 6 คน

หมู่ที่ 6 จำนวน 12 คน
หมู่ที่ 12 จำนวน 23 คน
 
ประชากรทั้งหมดในตำบลตลุกส่วนใหญ่นับ ถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของ คนทั้งตำบล และการใช้ชีวิตโดยยึดหลักพระพุทธ ศานาในการดำเนินชีวิต ซึ่งในตำบลตลุกมีสถาบัน และองค์กรศาสนา ประกอบด้วย
วัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

วัดอินทาราม (วัดตลุก)
วัดคุ้งตาล

วัดศาลาขาว
วัดโคกเข็ม

วัดบ้านหนอง    
ศาลเจ้า จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ศาลเจ้าบ้านตลุก หมู่ที่ 1
ศาลเจ้าปู่เกิด หมู่ที่ 3

ศาลเจ้าวังแม่ลูกอ่อน หมู่ที่ 4
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-119-5230
 
เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร : 056-478-112
โทรสาร : 056-478-112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลุก
จำนวนผู้เข้าชม 17,763,026 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10