หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลตลุก พ.ศ.2561-2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลตลุก ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)