หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ "การศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจรุ่งเรือง บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล"
สำนักงานเทศบาลตลุก
สู้ตายค่ะ พวกเราจะตั้งใจเรียนให้เก่งๆค่ะ
โรงเรียนบางไก่เถื่อน
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชาวตลุก ต้องหมั่นทำดีนะโยม (เจ้าอาวาสวัดตลุก)
วัดอินทาราม(วัดตลุก)
วัดเก่าแก่ในตำบลตลุก
ประชาชนในตำบลตลุกมีสุขภาพที่ดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก
คุณลุงพยุง สงพูล เกษตรกรผู้นำอาชีพก้าวหน้า จ.ชัยนาท
เราจะทำการเกษตร
ตามแนวพระราชดำริ
ชาวตำบลตลุกประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
เทศบาลตำบลตลุก
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  6 พ.ย. 2561 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการประเมิณการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2560  2 ต.ค. 2561 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลตลุก  2 ต.ค. 2561 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เจตนารมณ์เทศบาลตำบลตลุกเป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  1 ต.ค. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลตลุก  1 ต.ค. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2561  11 ก.ย. 2561 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลตลุก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลุก  20 ส.ค. 2561 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลตลุกเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  6 ส.ค. 2561 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการการพ่นสารเคมีกำจัดยุง  25 มิ.ย. 2561 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลตลุก  30 พ.ค. 2561 100
   1      2     (3)     4      5