หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
ประกาศรับสมัครงานเทศบาลตำบลตลุก จำนวน 2 อัตรา  
 

ด้วยเทศบาลตำบลตลุก  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล  ในประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน              ๒  ตำแหน่ง  ๒  อัตรา
อาศัยอำนาจตามความแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  หมวด  ๔  ข้อ  ๑๘ , ๑๙ และ    ข้อ ๒๐ และประกอบกับ ก.ท.จ.ชัยนาท ได้มีมติในที่ประชุม  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕   ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕เห็นชอบให้เทศบาลตำบลตลุก  ให้เทศบาลปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (ปี ๒๕๕๒ -๒๕๕๕)   ได้  เทศบาลตำบลตลุก  
              ดังนั้น   เทศบาลตำบลตลุก จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อเลือกสรรและจัดจ้าง
เป็นพนักงานจ้าง ประจำปี  ๒๕๕๕

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2555 เวลา 10.32 น. โดย คุณ วรรณพร แท่นพิทักษ์

ผู้เข้าชม 1125 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112 โทรสาร : 056-478-112
จำนวนผู้เข้าชม 3,510,899 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com