หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ "การศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจรุ่งเรือง บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล"
สำนักงานเทศบาลตลุก
สู้ตายค่ะ พวกเราจะตั้งใจเรียนให้เก่งๆค่ะ
โรงเรียนบางไก่เถื่อน
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชาวตลุก ต้องหมั่นทำดีนะโยม (เจ้าอาวาสวัดตลุก)
วัดอินทาราม(วัดตลุก)
วัดเก่าแก่ในตำบลตลุก
ประชาชนในตำบลตลุกมีสุขภาพที่ดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก
คุณลุงพยุง สงพูล เกษตรกรผู้นำอาชีพก้าวหน้า จ.ชัยนาท
เราจะทำการเกษตร
ตามแนวพระราชดำริ
ชาวตำบลตลุกประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
เทศบาลตำบลตลุก
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 

 
การชำระภาษีเทศบาลตำบลตลุก ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

ขอให้ผู้ที่มีที่นา อยู่ในเขตเทศบาลตำบลตลุก มาชำระภาษีโดยได้กำหนดระยะเวลาชำระภาษี ดังนี้ค่ะ

- ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มชำระได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มชำระได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

- ภาษีป้าย เริ่มชำระได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีที่นา อยู่ในเขตเทศบาลตำบลตลุก ได้รับทราบและมาชำระภาษีตามกำหนดการที่กล่าวข้างต้น ในวันและเวลาราชการเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณามาชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากเกินกำหนด อาจมีค่าปรับของภาษีในแต่ละประเภทค่ะ

จึงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 10.41 น. โดย คุณ วรรณพร แท่นพิทักษ์

ผู้เข้าชม 71 ท่าน