หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ "การศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจรุ่งเรือง บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล"
สำนักงานเทศบาลตลุก
สู้ตายค่ะ พวกเราจะตั้งใจเรียนให้เก่งๆค่ะ
โรงเรียนบางไก่เถื่อน
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชาวตลุก ต้องหมั่นทำดีนะโยม (เจ้าอาวาสวัดตลุก)
วัดอินทาราม(วัดตลุก)
วัดเก่าแก่ในตำบลตลุก
ประชาชนในตำบลตลุกมีสุขภาพที่ดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก
คุณลุงพยุง สงพูล เกษตรกรผู้นำอาชีพก้าวหน้า จ.ชัยนาท
เราจะทำการเกษตร
ตามแนวพระราชดำริ
ชาวตำบลตลุกประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
เทศบาลตำบลตลุก
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
บ้านตลุกเดิมเป็นพื้นที่มีแอ่งน้ำใหญ่ ภายใน หมู่บ้าน เพราะคำว่า "ตลุก" หมายถึง แอ่งน้ำ ซึ่งสมัยก่อนเป็นแอ่งน้ำมีเป็ดมาเล่นน้ำอยู่เสมอ ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเรียกว่า "ตลุกเป็ด" ต่อมามีคนเข้ามาอาศัยมากขึ้น ทำให้พื้นที่เล็ก ลงจนกลายเป็นแอ่งน้ำเล็ก เรียกติดปากกันว่า "บ้านตลุก"
ตำบลตลุก อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาล ตำบลตลุก ตั้งอยู่ เลขที่ 9/29 หมู่ที่ 7 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยเทศบาลตำบลตลุกได้รับ การยกฐานะ จากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วน ตำบลตลุก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 ตาม ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์ การ บริหารส่วนตำบล จำนวน 2,143 แห่ง ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2539 ปัจจุบันองค์ การ บริหารส่วนตำบลตลุก ได้ประกาศกำหนด ขนาด อบต. จากขนาดกลาง เป็นเทศบาลตำบลตลุก
 

เกษตรกรกับผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์
 

อาชีพของประชากรในเทศบาลตำบลตลุก ประกอบ อาชีพเกษตรกร เป็นหลัก ได้แก่ การทำนา ข้าว ไร่อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ดอกทาน ตะวัน พืชตระกูลถั่วและงา
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลตลุก

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 16 แห่ง

โรงสี จำนวน 3 แห่ง

ตลาดนัด จำนวน 5 แห่ง

ร้านค้าขนาดเล็ก จำนวน 100 แห่ง

ร้านค้าขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง

ความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 186 คน/ตารางกิโลเมตร

ประกอบด้วยประชากร 2,706 ครัวเรือน จำนวน 8,958 คน

ชาย จำนวน 4,302 คน

หญิง จำนวน 4,656 คน
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางหลวง อ.สรรพยา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านกล้วย อ.สรรพยา  
 
ตำบลตลุก มีพื้นที่อยู่ภายใต้การปกครองของเทศบาลตำบลตลุก มีเนื้อที่ ทั้งสิ้น 50.42 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 32,806 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรทั้งหมด 28,295 ไร่
เทศบาลตำบลตลุกมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองมหาราชไหลผ่าน เหมาะ แก่การทำ การเกษตร โดยเฉพาะการทำนา และทำสวน ประชาชนตั้งบ้านเรือน เรียงรายเลียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และบางส่วนตั้งบ้านเรือนเรียงรายตามถนนสายหลักในพื้นที่ที่ ตำบล อากาศไม่ร้อนหรือแห่งจนเกินไปในฤดูร้อน ฤดูหนาวอากาศเย็นปกติและฤดูฝนมี ฝนค่อนข้างชุก
 
 
ชุมชนที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่
(ไร่)
ประวัติ
ชุมชน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านตลุก 5,625 552 610 1162 335  
2 บ้านตลุก 4,198 371 403 774 256
  3 บ้านบางไก่เถื่อน 3,768 533 540 1,073 355  
4 บ้านศาลาขาว 3,468 384 388 772 229
  5 บ้านโคกเข็ม 860 282 305 587 174  
6 บ้านบางกระเบียน 5,297 222 264 486 150
  7 บ้านคุ้งตาล 3,793 431 419 850 267  
8 บ้านหนอง 2,443 470 549 1,019 280
  9 บ้านท้ายน้ำ 1,500 332 356 688 190  
10 บ้านอ่าวสวาย 806 115 119 234 70
  11 บ้านท้องคุ้ง 881 202 246 448 134  
12 บ้านใหม่บางกระเบียน 137 408 457 865 246
  รวม 32,806   4,302 4,656 8,958 2,706
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-119-5230
 
เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร : 056-478-112
โทรสาร : 056-478-112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลุก
จำนวนผู้เข้าชม 18,302,607 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10