ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับดูแล   13 พ.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562   13 พ.ย. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย   12 พ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   9 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   9 พ.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561   6 พ.ย. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อสาธารณะตามความจำเป็น เดือนตุลาคม 2561   26 ต.ค. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561   26 ต.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการประเมิณการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2560   2 ต.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลตลุก   2 ต.ค. 2561 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112 โทรสาร : 056-478-112
จำนวนผู้เข้าชม 2,911,910 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com