ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ในวาระที่ ๑ (รับหลักการ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 13.36 น. โดย คุณ วรรณพร แท่นพิทักษ์

ผู้เข้าชม 57 ท่าน