ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
     

 
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
 
การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) เพิ่มเติม [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง \\\"สถานศึกษาพอเพียง\\\" ประจำปี 2560 เพิ่มเติม [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
 
แนวปฏิบัติตามาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคระกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ  [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
 
โครงการ \\\"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\\\" ระยะที่ 2 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 15 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32
     
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112 โทรสาร : 056-478-112
จำนวนผู้เข้าชม 2,911,896 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com